Ý Nghĩa Chuỗi Hạt Cẩm Thạch 108 Trong Phật Giáo

Ý nghĩa chuỗi hạt cẩm thạch 108 trong Phật Giáo

Nhiều người kinh doanh, quan chức hoặc những doanh nhân trẻ đeo 1 chiếc chuỗi hạt cẩm thạch 108 bên mình, gây ra sự tò mò cho người đối diện.

Chuỗi hạt cẩm thạch 108 (chuỗi cẩm thạch 108 hạt) mang trên mình cả ý nghĩa tâm linh và phong thủy. Được rất nhiều người kinh doanh, quan chức hoặc những doanh nhân trẻ đeo bên mình. Thậm chí với 1 số người chiếc vòng 108 hạt quấn tay dường như là vật “bất ly thân”.

Ý Nghĩa Chuỗi Hạt Cẩm Thạch 108 Trong Phật Giáo

Sự tích về chuỗi hạt cẩm thạch 108

Một thời Đức Phật cùng giáo đoàn của ngài du hóa trong núi Kỳ Xà Quật (Grdhrakùta), nước La Duệ Kỳ (Ràjagrha). Quốc vương trong thời nạn ấy tên là Ba Lưu Ly, sai sứ giả đến chốn Phật để xin Thế Tôn đặc biệt rủ lòng thương xót; cho pháp yếu để có thể tu hành được dễ dàng. Và trong đời mai sau xa lìa được mọi khổ não.

Đức Phật bảo sứ giả về thưa với nhà vua rằng: nếu nhà vua muốn diệt được phiền não – chướng; báo chướng nên xâu một chuỗi cẩm thạch 108 hạt. Thường đem theo mình khi đi; khi ngồi; khi nằm thường nên chí tâm, không phân tán ý. Xưng danh hiệu: Phật – Pháp – Tăng mỗi khi lần, lần qua một hạt.

Cứ như thế, lần lượt qua hạt này đến hạt khác, như: mười hạt, hai mươi hạt, trăm hạt, nghìn hạt, cho đến trăm nghìn vạn hạt.

Ý Nghĩa Chuỗi Hạt Cẩm Thạch 108 Trong Phật Giáo

Nếu lần được đủ hai mươi vạn lượt, mà thân tâm không tán loạn, không có những siểm khúc, thời khi xả thân này được sinh lên cõi Diệm Thiên thứ ba. Lên đấy, y, thực tự nhiên, thường an lạc hạnh.

Nếu lại lần đủ được một trăm vạn lượt, sẽ dứt hẳn được một trăm tám kết nghiệp. Từ đấy, mới gọi là vị chứng được quả Tu-Đà-Hoàn (ngược dòng sinh tử). Hướng đến đạo Niết bàn, dứt hẳn cội gốc phiền não và chức được quả vô thượng.

Chuỗi cẩm thạch (chuỗi hạt cẩm thạch 108) trong Phật giáo ra đời từ đấy. Các tăng sỹ thường mang theo bên mình chuỗi hạt như là một bảo bối. Như một pháp khí quan trọng để hỗ trợ họ trên con đường tu học Phật pháp.

Chuỗi hạt cẩm thạch 108 có ý nghĩa gì?

Chuỗi hạt cẩm thạch 108 có ý nghĩa gì mà nhiều người lại săn lùng đến thế? Vòng ngọc cẩm thạch 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.

Do đó, như trên đã nói cuộc đời của chúng ta liên tục nối tiếp trong ba đời từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Như vậy, trong ba đời ta đã tạo thành 108 thứ phiền não để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử không cùng tận.

Cho nên, bây giờ chúng ta lần chuỗi cẩm thạch 108 lần trong khi niệm Phật. Là quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não mà mình đã tạo trong ba đời. Đoạn trừ 108 món phiền não cũng có nghĩa là làm cho sáu căn thanh tịnh.

Ý Nghĩa Chuỗi Hạt Cẩm Thạch 108 Trong Phật Giáo

Chuỗi 108 hạt cẩm thạch có thể kết hợp với quá trình hành thiền sẽ giúp người tu tấp sớm thu được chính quả và giác ngộ.

Người đeo chuỗi chuỗi cẩm thạch 108 hạt cốt để tâm an lạc. Không bị xáo trộn bởi thị phi, muộn phiền và mong may mắn, hạnh phúc sẽ đến với bản thân.

Đây là ý nghĩa theo phật giáo, theo khoa học có Ngọc cẩm thạch còn có nhiều công dụng khác, các bạn tham khảo thêm tại website của GMT JADE nhé.

Shopping Cart
error: Nội dung này được bảo mật toàn diện!